Megaterm Plus Sp. z o. o. prowadzi prace badawcze projektowe i konstrukcyjne na potrzeby własne oraz na zlecenie klientów w oparciu o własną kadrę specjalistów oraz we współpracy z instytutami badawczymi i naukowcami.

Dysponujemy miejscem produkcyjnym, własnymi halami produkcyjnymi i placem na magazynowanie surowców i produktów. Dzięki naszej kadrze inżynierów i technologów możemy realizować nowe projekty. Mamy możliwości projektowania i wykonywania
całych linii produkcyjnych.

Ponadto nasza firma produkuje wagi mechaniczne oraz prowadzi serwis wag elektronicznych dla firmy OHAUS.

Czytaj wiecej