DOTACJE NA INNOWACJE

Tytuł projektu: Ważące platformy pomiarowe o wysokim potencjale innowacyjnym.

Cele projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie w działalności gospodarczej firmy nowego wyrobu, w oparciu o opracowaną w ramach zakończonego sukcesem projektu B+R. Zaprojektowanie i wytworzenie typoszeregu Polimerowych Belek Pomiarowych autorską technologię, platform ważących stanowiących alternatywę dla konstrukcji oferowanych na rynku.

Wyroby będą charakteryzowały się m.in.: innowacyjną konstrukcją ramy naośnej oraz odpornością na korozyjne czynniki środowiska pracy, co pozwali na stosowanie w specjalnych działach przemysłu.
Wytworzone urządzenia ważące w zestawieniu z opracowanymi systemami pomiarowymi polimerowych belek pomiarowych, bazującymi na przetwornikach optoelektronicznych, umożliwia zaoferowanie systemowego rozwiązania dedykowanego pomiarom masy oraz dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Zaprojektowane rozwiązania będą charakteryzowały się: innowacyjną konstrukcją ramy nośnej gwarantującą uzyskanie potężnej sztywności i realizację niezmiennych w czasie pomiarów, odpornością na korozyjne czynniki środowisk pracy – możliwość stosowania w specjalnych działach przemysłu m. in. spożywczym i chemicznym.
Koncepcja rozwiązania zakłada redukcję ciężaru w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych, zmniejszenie: pracochłonności i energochłonności produkcji, ilość odpadów produkcyjnych oraz ograniczenie substancji szkodliwych, trujących i niebezpiecznych.

Racjonalizatorskie wagowe platformy pomiarowe będą wyposażone w tradycyjne układy pomiarowe oraz systemy bazujące na polimerowych belkach pomiarowych z opomiarowaniem klasycznym i optoelektronicznym, w szczególności światłowodowym.

Wartość projektu: 197.415,00 zł brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 112.350,00 zł