Ankieta Kwalifikacyjna


Dane osobowe

Format daty: dd.mm.rrrr

Miejsce zamieszkania / adres do korespondencji

Wykształcenie / Umiejetnosci

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od/do) Nazwa pracodawcy Stanowisko

Pobyty na kontraktach w Niemczech

Okres zatrudnienia (od/do) Nazwa pracodawcy Stanowisko Miejscowość

Doświadczenie na zbrojarniach:

Umiejetność obslugi:
maszyny tnace typu:
Bügelautomat typu:
giętarka stacjonarna:
obróbka mat
transport:
spawanie:
montaż:
wiązanie zbrojeń ręczne:
prace ciesielsko/betoniarskie:
czytanie rysunku technicznego:

Doświadczenie w odlewniach

Jako oczyszczacz:
wielkość oczyszczanych odlewów:
narzędzia do szlifowania:
inne czynności w oczyszczalni:
Jako formierz ręczny:
masy formierskie:
rodzaje modeli:
rodzaj formowania:
Jako formierz maszynowy:
rodzaj formowania:
Jako rdzeniarz ręczny:
rodzaj tworzywa:
technologia wykonania:
Jako rdzeniarz maszynowy:
obsługa strzelarek:
Umiejętności:
transport:

Ubezpieczenie

Czy pozostaje Pan aktualnie w polskim systemie ubezpieczeń?
obecnie zatrudniony
Zarejestrowany w Urzędzie Pracy
KRUS
inna forma ubezpieczenia

Inne informacje

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Megaterm Plus Sp. z o.o.. z siedzibą w Kielcach (25-650 przy ul. Skrajna 86.)"

Po kliknięciu przycisku zaczekaj na informacje o poprawnym wysłaniu zgłoszenia.

* pole wymagane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Megaterm Plus Sp. z o.o.. informuje:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Megaterm Plus Sp. z o.o.. z siedzibą w Kielcach (25-650), ul. Skrajna 86, tel. 041 3462755,
 2. kontakt z administratorem - megaterm@megaterm.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  • posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. odanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Back to top